วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตรวจข้อสอบกลางภาค

เหนื่อยอะ วันนี้นั่งตรวจข้อสอบนักเรียน ครูสอนไม่ดีหรือว่านักเรียนไม่สนใจเรียนอะ บางคน ได้คะแนนสูงถึง 18 เต็ม 20 แต่มาแลบางคนตะ ได้ 1 เต็ม 20

ร่วมยินดีรับตำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียนสตรีปากพนัง รอง ผอ.สุวรรณี สุวรรณรัตน์

คุมสอบ นักเรียนม.5/4 สอบกลางภาค

เช้า วันสอบกลางภาค 24 กค 2555 ได้รับหน้าที่ คุมสอบ นักเรียนชั้นม 503

ลุยงานต่อ ชีวิตต่ิดำเนินต่อไป

หลังจากงานศพคุณยายแล้วฉันก็ได้กลับมา ลุยงานต่อ งานที่ จะต้องติดต่อ สถานนที่ที่จะไปทัศนศึกษา ปวดหัวเอาการเลยแหละ
เสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2555 เป็นวันที่ คณะครุศาสตร์ ได้นัดหมายให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 เข้าประชุมสัมมนา ระหว่างฝึก แต่มี เหตุ ฉุกเฉินที่สุดของฉัน เพราะฉันต้องเสียญาติผู้ใหญ๋อันเป็ฯที่รักของฉันไป คือ คุณยาย ขอฉัน เสียเสียชีวิตในเช้าของวันเสาร์ที่ 14 กค 2555 เสียชีวิตด้วยโรคชรา ฉันจึงไม่ได้ไป สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์
กีฬาอำเภอก็ใกล้เข้ามาแล้ว แต่ต้อง ขยับขยาย งานกีฬาอำเภอออกไปก่อนเพราะจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ค่าย English Camp 2555 และ การเข้าร่วมงาน English Program Open House At Phuket 2555 จะต้องเตรียม ส่งรายชื่อนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ใขทักทักาะภาาาอังกฤษ เตรียมเอกสาร เข้า ค่าย พักแรม เรื่องสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ เรียนรู้ เพิ่มมเติม ที่พักของครูและนักเรีบยน
หลังจากกีฬาสี่โรงเรียนเชียรใหญ่ เสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องเตรียมการการกะ กีฬาอำเภอเชียรใหญ่ ประจำปี 2555 ซึ่งโรงเรียนเชียรใหญ่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกระผมได้รับหน้าที่ ในการแข่งขัน กีฬาอำเภอเชียรใหญ่ อยู่ในตำแหน่งผู้ควบคุมขบวนพาเรด และกองเกียรติยศ ของอำเภอเชียรใหญ่
ที่ผ่านมา บล็อกของฉันไม่ค่อยจะมีความเคลื่อนไหวเลย เนื่องจากพบเจอ ปัญหาหลายๆๆอย่างในการจัดการบล็อก ปัญหาที่เกิดขึ้นมีอยู่หลายประการ เช่น บล็อกโดน ระงับการใช้งานชั่วคราว เนื่องจากใส่รหัสผ่านผิดหลายรั้ง ประการที่ 2 อินเทอร์ที่โรงเรียนมีปัญหา ใช้ไม่ได้มา ประมาณ 2 เดือนแล้ว

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กีฬาสี โรงเรียรเชียรใหญ๋

เช้าวันนี้ ฉันต้องตื่นแต่ ตี 5 เพราะต้องไปดู นักเรียน พรรคสีฟ้า ที่แต่งตัวแต่งหน้าที่โรงเรียน หลังจาก คุมการแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จก็ได้กลับมาอาบน้ำไปทำหน้าที่ ดูแลขบวนพาเหรดอีก กว่าขบวนพาเหรดจะได้เคลื่น รอกันจน ร้อนมาก

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเดินสวนสนาม ลูกเสือ โรงเรียนเชียรใหญ่ 27 / 06 2555 การเดินสวนสนาม เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการที่สำคัญของกิจการลูกเสือ เป็นการรวม
ลูกเสือจำนวนมากเพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันปิยมหาราช หรือการเดินสวนสนามเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น บางครั้งอาจเป็น
การเดินสวนสนามเพื่อฝึกความพร้อมเพรียง ความแข็งแรงของลูกเสือ ซึ่งเป็นการฝึกให้ลูกเสือรู้จักปฏิบัติหน้าที่
ของตนในการปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ช่วงเตรียมตัวการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี

นักเรียนจะมีการเข้าคณะสีเพื่อทำการซ้อมเชียร์ซ้อมกีฬาคัดตัวนักกกีฬา  นักเรียนมีความสนุกมากมายในการเข้าร่วมกีจกรรมมากมาย
ในด้านการเรียนการสอน
นักเรียนบางคนอาจจะมีปัญหาใรด้านการเรียนเพราะจะเรียนไม่ทันเนื่องมาจากเวลาเรียนน้อย การสอนก็คืบหน้าน้อย และในช่วงนี้มีนักเรียนหนีเรียนค่อนข้างมาก ตอนนี้ การจัดการกับเด็กหนีเรียน ได้มีการจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยมีความร่วมมือระหว่านักศึกษาฝึกสอน ครูพี่เลียง หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้อำนวยการ ร่วมกันจัดการหาเหตุผลถึงสาเหตุของนักเรียนที่หนีเรียน

บรรยากาศในวันไหว้ครูของโรงเรียนเชียรใหญ่

ในวันไหว้ครู กระผมได้เป็นตัวแทนของนักศึกษาฝึกสอนและยังได้เป็นตัวแทนของศีษย์เก่าด้วย ผมภาคภูมใจมากที่ได้รับหน้าที่อันมีเกียรตีงานนี้
ตารางสอนใหม่ เพี่มคาบสอนครับผม

        ในอาทีตย์ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลง ตารางสอนใหม่ โดยมีการเพี่มคาบสอนคือคาบเรียนของนักเรียนชั้น 1/9 เนื่องจาก ครู EP.ใหม่ยังไม่มา


 บรรยากาศในวันไหว้ครูของโรงเรียนเชียรใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันซ้อมถือพาน

วันนี้ เป็นเช้าที่ แจ่มใส่ นักเรียนมาเข้าแถวตอนเช้ากัน ในรูปแบบการเข้าแถวเป็นระบบคณะสี กระผมได้มีสีสังกัดคือ สีฟ้า นักเรียนสีฟ้า มาเข้าแถวกันอย่างมีระเบียบโดยมีการจัดการของรุ่นพี่ ม. 6 หลังจากเข้าแถว ได้มีการประกาศขอพบตัวแทนในการถือพานวันครู ทั้งหมดมาซ้อมพร้อมกันที่ หอประชุมใหญ่


บรรยากาศในการจัดการซ้อมพีธีถือพานไหว้ครู

หลังจากซ้อมพีธีเสร็จ ก็เข้าไปช่วยนักเรียนม1/9 ซึ้งเป็นนักเรียนในที่ปรึกษา ร่วมกันระดมสมองช่วยสร้างสรรค์ในเรื่องการทำพานไหว้ครูว่าจะออกมาในรูปแบบใด และจะต้องใช้จ่ายงบประมาณเท่าไร
หลังจาก ร่วมกันสร้างสรรคพานไหว้ครู  ก็ลงมือจัดพานไหว้ครู จนเสร็จ เลยได้พานไหว้ครูออกมาเป็นดังรูปที่ปรากฏ
พานไหว้ครู ของนักเรียนชั้น ม1/9 

Friday

วันนี้มี สอน 3 คาบ อาจจะมีเวลาว่าเลยเข้าไปช่วยงานในฝ่ายวีชาการ งานที่ได้รับให้ช่วยคือ จัดเรียงเอกสาร กรอกข้อมูลส่วนตัวของนั้กเรียนชั้น ม1 และ ม 4  หลังจากช่วยงานเรียบร้อยกได้เข้ามาบันทึกแบบบันทึกการฝึกสอน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ความร่วมมือ ชุมชนกับโรงเรียน

วันนี้ ทางอ.บ.ต แม่เจ้าอยู่หัว ร่วมกับสาธารณะสุขอำเภอเชียรใหญ่ จัดกีจกรรมออกกำลังกาย

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เช้าท้องฟ้าแจ่มใส่ รับงานตั้งแต่เช้าจากฝ่ายบรีหาร

รับงาน ออกข้อสอบให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1และ 4

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ 28/5/2555

วันนี้ ก็มาโรงเรียนตามปกตีเหมือนเดีม คือ 07: 15 น แต่วันนี้ได้สแกนนี้วมือในเวลาเกือบ7: 30 น ข้าพเจ้ารอคีวนานมา ก็เป็นเพราะเครื่องไม่รับสแกนลายนี้วมือของครูหลายๆๆท่าน

วันศุกร์ 25 5 2555

ไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะวันนี้เป็นเวรประจำวันคุมนักเรียนเข้าโรงเรียน ตื่นเต้นมากๆๆ หลังจากทำหน้าที่รับเด็กเข้าโรงเรียนเสร็จก็รีบขึ้นมาบนห้องกลุ่มสาระ มาพบเจอกับสมุดเต็มโต๊ะไปหมด ตกใจมากนึกว่าเด็กคงมาส่งการบ้านผีดโต๊ะ ที่แ้ก็ลองเปีดสมุดดู ก็ได้ตกใจไปอีกครั้ง เพราะสมุดนั้นกลายเป็นสมุดการบ้าที่ข้าพเจ้าสั่งไปเอง ตอนแรกข้าพเจ้ก็ไม่คีดว่านักเรียนจะมาส่งมากขนาดนี้ รู้สึกภูมในมากกับการที่นักเรียนให้ความสำคัญกับครูฝึกสอนอย่างข้าพเจ้า


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนพูดกันจนคุณครูเหนื่อยมาก

วันนี้ เข้าปฐมนีเทศกะผู้อำนวยการตั้งแต่คาบแรก  ผู้อำนวยการมอบหมายงานให้มากมายจนจดเกือบ ไม่ทัน หลังจาก ปฐมนเทศแล้วก็ ได้เวลา ตรวจงานเด็กนักเรียน ใช้เวลาตรวจนานมากเพราะนักเรียนเขียนผดกันทั้งนนั้น หลังจากตรวจงานมาเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก็ถึงเวลา เข้าสอน คาบ 6, 7  ของนักเรียน ม1/7, 1/5 นักเรียนคุยกันมากมาย พูดกันทั้งคาบ ครูเรี่มเหวียนหัวแล้ว มึนๆๆๆๆๆๆนี้

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ได้โอกาศเข้าร่วมกีจกรรมทำบุญกับโรงเรียนเชียรใหญ๋ด้วยการบรีจาคเลือด

วันนี้ มีสอน 2 คาบ คือ คาบ 2 และ 3 หลังจากสอนเสร็จก็ได้ไปบรีจาคเลือดให้กับสภากาชาตนครศรีธรรมราช รู้สึกว่าได้บุญมากมาย

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันครบรอบ 41 โรงเรียนเชียรใหญ่

วันนี้ เป็นวันครบรอบ 41 ปี โรงเรียนเชียรใหญ่ ทางโรงเรียนเชียรใหญ่

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัฒนธรรมแลกเปลียน ไทย เกาหลี่

จันทร์ที่ 21/5/2012 วันนี้ ไปสแกนลายนี้วมือเพื่อเป็นการบันทึกเวลาเข้าทำงานของโรงเรียนเชียรใหญ่ ไฮโซปะ อือือื คาบที่ 1 เข้าคาบโฮมรูมของ นักเรียน ม.1/9 ่ร่วมกับครูครูพี่เลี้ยง คาบ 2 เข้าสอนแทนครูต่างชาต ในรายวีชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียน ชั้น ม.1/9 นักเรียนห้องนี้มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดีมาก คาบ 3 เข้าสอนในรายวีชาภาษาอังกฤษ ห้อง ม.1/3 วันนี้ ทบทวนการเปรียบเทียบพยัญชน และ สระในภาาาไทยและอังวกฤษ
ในช่วงเวลาที่สำคัญก็มาถึงคือ ช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวเกาหลี่ นักเรียนในทุกระดับชั้นตื่นเต้นมาก ให้ความสนใจในกีจกรรมนี้มากๆๆ
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555ในช่วงเช้า - ดูแลเช็คชื่อนักเรียนม. 1/9 เข้าแถวหน้าเสาธง วันนี้ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ย้ายห้องพีกครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ผมและเพื่อนช่วยกันข่นของกัน และผมได้เข้าสอน นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  1/3 1/5 1/7 เด็กๆน่ารักมาก ตั้งใจเรียน วันนี้ในคาบสอนทั้ง 4 คาบกระผมได้ตกลงข้อบังคับกับการเข้าเรียนในแต่ละคาบ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 2 ของการฝึกประสบการณ์ วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ เข้าสอนในรายวีชา ภาษาอังกฤษพื้นของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 นักเรียนน่ารักมาก ตั้งใจเรียน ไม่ดื้อ
การปฏิบัติตนของ อ ฝึกสอน หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2 ไม่เล่น facebook BB twitter หรือ social network อื่นๆ ในขณะปฏิบัติงานในโรงเรียน
3 แจ้งตารางสอนให้ อ นิเทศวิชา่เอกทราบทันทีที่ได้รับมอบหมายตารางสอน
4 สรุปสิ่งที่เรียนรู้ และโพสลง blog ทุกวัน
5 ไป-กลับ รร ในเวลาที่กำหนด
ุ6 ใฝ่เรียน ใฝ่รู้งานทุกงาน มีน้ำใจ
ึ7 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นร
8 ส่งแผนการสอนล่วงหน้า ไม่ลอกแผนการสอนของผู้อื่น หรือใช้แผนสำเร็จรูป
9 ทุกครั้งที่สอน ต้องสอนให้ดีที่สุด
10 ท่องไว้เสมอว่า อนาคตของชาติกำลังอยู่ในมือเรา ฉะนั้น จงตั้งใจสร้างอนาคตของชาติที่ดี
และมีคุณภาพ

กรุณาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่ออนาคตที่สอใสของ "ครูมืออาชีพ" ทุกคน

ด้วยรักและหวังเหวิด
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นี้คือสี่งที่ ต้องควรจำและควรประพฤตีตามอย่างเคร่งครัด

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเชียรใหญ่

วันที่  16 พฤษภาคม 2555 วันนี้เป็นวันเปีดเทอมวันแรก ของโรงเรียนเชียรใหญ่ทั้งนักเรียนและคณาจารย์ทุกท่านล้วนมาโรงเรียนกันแต่เช้า ทุกคนมีความพร้อมในการเปีดภาคเรียนใหม่ ซึ่งกระผมก็เป็นสี่งแปลกใหม่ในโรงเรียนเชียรใหญ่เช่นกัน ท่านผู้อำนวยการได้ให้นักศึกษาฝึกงานขึ้นแนะนำตัวหน้าเสาธงให้
คณาจารย์และนักเรียนได้รับทราบถึงการมาฝึกงงาน
หลังจากการเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปฐมนีเทศก็เข้าปฐมนีเทศกับหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทางหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้แต่งตั้งท่านอาจารย์ สุภาภรณ์  ศณีจันทร์ทีพย์ เ็ป็นครูพี่เลี้ยงให้กับกระผมและยังได้ เลือกห้องเรียนชั้นม.1/3,1/5,1/7  เป็นห้องเรียนที่กระผมจะต้องรับผีดชอบในการสอน

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเชียรใหญ่

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ โรงเรียนเชียรใหญ่  วันแรกของกระผม เรี่มเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันปฐมนีเทศของนักเรียนใหม่ชั้น มัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ 1 และ 4  หน้าที่แรกที่กระผมไดปฏบัตคือ การเช็ค รับรายงานตัว ทำหน้าที่เป็นพีธีกรคั่นรายการ และก็เป็นผู้นำสันทนาการ ซึ้่งกีจกรรมในวันนั้น สนุกมาก แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru