วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตรวจข้อสอบกลางภาค

เหนื่อยอะ วันนี้นั่งตรวจข้อสอบนักเรียน ครูสอนไม่ดีหรือว่านักเรียนไม่สนใจเรียนอะ บางคน ได้คะแนนสูงถึง 18 เต็ม 20 แต่มาแลบางคนตะ ได้ 1 เต็ม 20

ร่วมยินดีรับตำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียนสตรีปากพนัง รอง ผอ.สุวรรณี สุวรรณรัตน์

คุมสอบ นักเรียนม.5/4 สอบกลางภาค

เช้า วันสอบกลางภาค 24 กค 2555 ได้รับหน้าที่ คุมสอบ นักเรียนชั้นม 503

ลุยงานต่อ ชีวิตต่ิดำเนินต่อไป

หลังจากงานศพคุณยายแล้วฉันก็ได้กลับมา ลุยงานต่อ งานที่ จะต้องติดต่อ สถานนที่ที่จะไปทัศนศึกษา ปวดหัวเอาการเลยแหละ
เสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2555 เป็นวันที่ คณะครุศาสตร์ ได้นัดหมายให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 เข้าประชุมสัมมนา ระหว่างฝึก แต่มี เหตุ ฉุกเฉินที่สุดของฉัน เพราะฉันต้องเสียญาติผู้ใหญ๋อันเป็ฯที่รักของฉันไป คือ คุณยาย ขอฉัน เสียเสียชีวิตในเช้าของวันเสาร์ที่ 14 กค 2555 เสียชีวิตด้วยโรคชรา ฉันจึงไม่ได้ไป สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์
กีฬาอำเภอก็ใกล้เข้ามาแล้ว แต่ต้อง ขยับขยาย งานกีฬาอำเภอออกไปก่อนเพราะจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ค่าย English Camp 2555 และ การเข้าร่วมงาน English Program Open House At Phuket 2555 จะต้องเตรียม ส่งรายชื่อนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ใขทักทักาะภาาาอังกฤษ เตรียมเอกสาร เข้า ค่าย พักแรม เรื่องสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ เรียนรู้ เพิ่มมเติม ที่พักของครูและนักเรีบยน
หลังจากกีฬาสี่โรงเรียนเชียรใหญ่ เสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องเตรียมการการกะ กีฬาอำเภอเชียรใหญ่ ประจำปี 2555 ซึ่งโรงเรียนเชียรใหญ่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกระผมได้รับหน้าที่ ในการแข่งขัน กีฬาอำเภอเชียรใหญ่ อยู่ในตำแหน่งผู้ควบคุมขบวนพาเรด และกองเกียรติยศ ของอำเภอเชียรใหญ่

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru