วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กีฬาสี โรงเรียรเชียรใหญ๋

เช้าวันนี้ ฉันต้องตื่นแต่ ตี 5 เพราะต้องไปดู นักเรียน พรรคสีฟ้า ที่แต่งตัวแต่งหน้าที่โรงเรียน หลังจาก คุมการแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จก็ได้กลับมาอาบน้ำไปทำหน้าที่ ดูแลขบวนพาเหรดอีก กว่าขบวนพาเหรดจะได้เคลื่น รอกันจน ร้อนมาก

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru