วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันซ้อมถือพาน

วันนี้ เป็นเช้าที่ แจ่มใส่ นักเรียนมาเข้าแถวตอนเช้ากัน ในรูปแบบการเข้าแถวเป็นระบบคณะสี กระผมได้มีสีสังกัดคือ สีฟ้า นักเรียนสีฟ้า มาเข้าแถวกันอย่างมีระเบียบโดยมีการจัดการของรุ่นพี่ ม. 6 หลังจากเข้าแถว ได้มีการประกาศขอพบตัวแทนในการถือพานวันครู ทั้งหมดมาซ้อมพร้อมกันที่ หอประชุมใหญ่


บรรยากาศในการจัดการซ้อมพีธีถือพานไหว้ครู

หลังจากซ้อมพีธีเสร็จ ก็เข้าไปช่วยนักเรียนม1/9 ซึ้งเป็นนักเรียนในที่ปรึกษา ร่วมกันระดมสมองช่วยสร้างสรรค์ในเรื่องการทำพานไหว้ครูว่าจะออกมาในรูปแบบใด และจะต้องใช้จ่ายงบประมาณเท่าไร
หลังจาก ร่วมกันสร้างสรรคพานไหว้ครู  ก็ลงมือจัดพานไหว้ครู จนเสร็จ เลยได้พานไหว้ครูออกมาเป็นดังรูปที่ปรากฏ
พานไหว้ครู ของนักเรียนชั้น ม1/9 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru