วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บรรยากาศในวันไหว้ครูของโรงเรียนเชียรใหญ่

ในวันไหว้ครู กระผมได้เป็นตัวแทนของนักศึกษาฝึกสอนและยังได้เป็นตัวแทนของศีษย์เก่าด้วย ผมภาคภูมใจมากที่ได้รับหน้าที่อันมีเกียรตีงานนี้
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru