วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ช่วงเตรียมตัวการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี

นักเรียนจะมีการเข้าคณะสีเพื่อทำการซ้อมเชียร์ซ้อมกีฬาคัดตัวนักกกีฬา  นักเรียนมีความสนุกมากมายในการเข้าร่วมกีจกรรมมากมาย
ในด้านการเรียนการสอน
นักเรียนบางคนอาจจะมีปัญหาใรด้านการเรียนเพราะจะเรียนไม่ทันเนื่องมาจากเวลาเรียนน้อย การสอนก็คืบหน้าน้อย และในช่วงนี้มีนักเรียนหนีเรียนค่อนข้างมาก ตอนนี้ การจัดการกับเด็กหนีเรียน ได้มีการจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยมีความร่วมมือระหว่านักศึกษาฝึกสอน ครูพี่เลียง หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้อำนวยการ ร่วมกันจัดการหาเหตุผลถึงสาเหตุของนักเรียนที่หนีเรียน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru