วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอนใหม่ เพี่มคาบสอนครับผม

        ในอาทีตย์ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลง ตารางสอนใหม่ โดยมีการเพี่มคาบสอนคือคาบเรียนของนักเรียนชั้น 1/9 เนื่องจาก ครู EP.ใหม่ยังไม่มา


 บรรยากาศในวันไหว้ครูของโรงเรียนเชียรใหญ่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru