วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ที่ผ่านมา บล็อกของฉันไม่ค่อยจะมีความเคลื่อนไหวเลย เนื่องจากพบเจอ ปัญหาหลายๆๆอย่างในการจัดการบล็อก ปัญหาที่เกิดขึ้นมีอยู่หลายประการ เช่น บล็อกโดน ระงับการใช้งานชั่วคราว เนื่องจากใส่รหัสผ่านผิดหลายรั้ง ประการที่ 2 อินเทอร์ที่โรงเรียนมีปัญหา ใช้ไม่ได้มา ประมาณ 2 เดือนแล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru