วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หลังจากกีฬาสี่โรงเรียนเชียรใหญ่ เสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องเตรียมการการกะ กีฬาอำเภอเชียรใหญ่ ประจำปี 2555 ซึ่งโรงเรียนเชียรใหญ่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกระผมได้รับหน้าที่ ในการแข่งขัน กีฬาอำเภอเชียรใหญ่ อยู่ในตำแหน่งผู้ควบคุมขบวนพาเรด และกองเกียรติยศ ของอำเภอเชียรใหญ่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru