วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตรวจข้อสอบกลางภาค

เหนื่อยอะ วันนี้นั่งตรวจข้อสอบนักเรียน ครูสอนไม่ดีหรือว่านักเรียนไม่สนใจเรียนอะ บางคน ได้คะแนนสูงถึง 18 เต็ม 20 แต่มาแลบางคนตะ ได้ 1 เต็ม 20

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru