วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2555 เป็นวันที่ คณะครุศาสตร์ ได้นัดหมายให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 เข้าประชุมสัมมนา ระหว่างฝึก แต่มี เหตุ ฉุกเฉินที่สุดของฉัน เพราะฉันต้องเสียญาติผู้ใหญ๋อันเป็ฯที่รักของฉันไป คือ คุณยาย ขอฉัน เสียเสียชีวิตในเช้าของวันเสาร์ที่ 14 กค 2555 เสียชีวิตด้วยโรคชรา ฉันจึงไม่ได้ไป สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru