วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลุยงานต่อ ชีวิตต่ิดำเนินต่อไป

หลังจากงานศพคุณยายแล้วฉันก็ได้กลับมา ลุยงานต่อ งานที่ จะต้องติดต่อ สถานนที่ที่จะไปทัศนศึกษา ปวดหัวเอาการเลยแหละ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru