วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กีฬาอำเภอก็ใกล้เข้ามาแล้ว แต่ต้อง ขยับขยาย งานกีฬาอำเภอออกไปก่อนเพราะจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ค่าย English Camp 2555 และ การเข้าร่วมงาน English Program Open House At Phuket 2555 จะต้องเตรียม ส่งรายชื่อนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ใขทักทักาะภาาาอังกฤษ เตรียมเอกสาร เข้า ค่าย พักแรม เรื่องสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ เรียนรู้ เพิ่มมเติม ที่พักของครูและนักเรีบยน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru