วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555ในช่วงเช้า - ดูแลเช็คชื่อนักเรียนม. 1/9 เข้าแถวหน้าเสาธง วันนี้ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ย้ายห้องพีกครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ผมและเพื่อนช่วยกันข่นของกัน และผมได้เข้าสอน นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  1/3 1/5 1/7 เด็กๆน่ารักมาก ตั้งใจเรียน วันนี้ในคาบสอนทั้ง 4 คาบกระผมได้ตกลงข้อบังคับกับการเข้าเรียนในแต่ละคาบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru