วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ 28/5/2555

วันนี้ ก็มาโรงเรียนตามปกตีเหมือนเดีม คือ 07: 15 น แต่วันนี้ได้สแกนนี้วมือในเวลาเกือบ7: 30 น ข้าพเจ้ารอคีวนานมา ก็เป็นเพราะเครื่องไม่รับสแกนลายนี้วมือของครูหลายๆๆท่าน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru