วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ 25 5 2555

ไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะวันนี้เป็นเวรประจำวันคุมนักเรียนเข้าโรงเรียน ตื่นเต้นมากๆๆ หลังจากทำหน้าที่รับเด็กเข้าโรงเรียนเสร็จก็รีบขึ้นมาบนห้องกลุ่มสาระ มาพบเจอกับสมุดเต็มโต๊ะไปหมด ตกใจมากนึกว่าเด็กคงมาส่งการบ้านผีดโต๊ะ ที่แ้ก็ลองเปีดสมุดดู ก็ได้ตกใจไปอีกครั้ง เพราะสมุดนั้นกลายเป็นสมุดการบ้าที่ข้าพเจ้าสั่งไปเอง ตอนแรกข้าพเจ้ก็ไม่คีดว่านักเรียนจะมาส่งมากขนาดนี้ รู้สึกภูมในมากกับการที่นักเรียนให้ความสำคัญกับครูฝึกสอนอย่างข้าพเจ้า


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru