วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ได้โอกาศเข้าร่วมกีจกรรมทำบุญกับโรงเรียนเชียรใหญ๋ด้วยการบรีจาคเลือด

วันนี้ มีสอน 2 คาบ คือ คาบ 2 และ 3 หลังจากสอนเสร็จก็ได้ไปบรีจาคเลือดให้กับสภากาชาตนครศรีธรรมราช รู้สึกว่าได้บุญมากมาย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru