วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนพูดกันจนคุณครูเหนื่อยมาก

วันนี้ เข้าปฐมนีเทศกะผู้อำนวยการตั้งแต่คาบแรก  ผู้อำนวยการมอบหมายงานให้มากมายจนจดเกือบ ไม่ทัน หลังจาก ปฐมนเทศแล้วก็ ได้เวลา ตรวจงานเด็กนักเรียน ใช้เวลาตรวจนานมากเพราะนักเรียนเขียนผดกันทั้งนนั้น หลังจากตรวจงานมาเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก็ถึงเวลา เข้าสอน คาบ 6, 7  ของนักเรียน ม1/7, 1/5 นักเรียนคุยกันมากมาย พูดกันทั้งคาบ ครูเรี่มเหวียนหัวแล้ว มึนๆๆๆๆๆๆนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru