วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ความร่วมมือ ชุมชนกับโรงเรียน

วันนี้ ทางอ.บ.ต แม่เจ้าอยู่หัว ร่วมกับสาธารณะสุขอำเภอเชียรใหญ่ จัดกีจกรรมออกกำลังกาย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

EnglishCamp ACNSTRu

กีฬาสี โรงเรียนเชียรใหญ่

AC nstru